Zoek
Anna Vos concepts for urban change ontwikkelt concepten voor de voortdurend veranderende stad

Conceptontwikkeling is uitvinden van wat in de toekomst van waarde zal zijn’

Anna Vos Concepts for Urban Change ontwikkelt concepten voor de voortdurend veranderende stad.

De gebouwde stad – die van de stenen – veroudert en verslijt. De geleefde stad – die van de mensen – verjongt en ontwikkelt zich. Van tijd tot tijd is een plan nodig of een programma, voor een gebied of een gebouw, om de sociaal - economische en de ruimtelijk - fysieke veranderingen opnieuw op elkaar af te stemmen, zodat een nieuwe identiteit kan ontstaan: een plek waar mensen aan hechten.

De sociaal- economische veranderingen van dit moment zijn zo ingrijpend dat veel plannen fundamenteel moeten worden herijkt. Plannen moeten eenvoudiger worden, minder complex, ook qua proces, maar zonder verlies aan essentiële inhoud. We zullen moeten kiezen: wat wel, wat niet, wat nu, wat straks. Teruggaan naar de basisvraag “wat willen we nu eigenlijk?” is daarom relevant, of het nu om de stad als geheel gaat, om een gebied of om een gebouw.

Het antwoord op die vraag: wat is nu eigenlijk de opgave? dát is een concept. Het concept geeft uitdrukking aan door betrokken partijen, overheid, markt en gebruikers, gedeelde en realiseerbare ambities. Realiseerbaar: programmatisch, ruimtelijk, maatschappelijk en financieel. Anna Vos Concepts for Urban Change verstaat de kunst van (het proces van) het verbinden van partijen op inhoud.

Onze opdrachtgevers zijn overheden, marktpartijen en initiatiefnemers, die voor een project of binnen de organisatie behoefte hebben aan een inhoudelijke en procesmatige impuls. Onze inzet is die van projectcoach, ons resultaat is een gedragen concept, een omschreven en uitgetekende ‘opdracht’ die uitnodigt tot realisatie.

Ambities realiseerbaar maken