Terug Zoek

Concepten

Een concept is verrassend én vanzelfsprekend, uitdagend én vertrouwenwekkend

Een concept geeft uitdrukking aan door betrokken partijen, overheid en markt, gedeelde en realiseerbare ambities. Het geeft inzicht in de maatschappelijke relevantie, de financiële aspecten, de risico’s en de rendementen van een project. Het biedt houvast én flexibiliteit wat betreft inhoud én proces en is een voertuig voor verdere succesvolle samenwerking richting realisatie.

Een concept combineert gebruikswaarde, ruimtelijke waarde, maatschappelijke waarde en commerciële waarde in één nieuwe identiteit.

Anna Vos Concepts for Urban Change ontwikkelt concepten die kunnen binden, die bruggen kunnen slaan tussen partijen: dat willen we. Zo’n concept draagt de uitnodiging tot realisatie in zich.

Een concept is niet iets helemaal nieuws, dat zou alleen maar vervreemden. Integendeel, het is er eigenlijk al, het is alleen de kunst om het te herkennen en als het ware te bevrijden uit het hier en nu. Verrassend vanzelfsprekend.

Een concept representeert het begin van verandering


pdfAnna Vos, De essentie van conceptontwikkeling, het uitvinden van wat van waarde en waardevol zal zijn, in: Real Estate Magazine nr. 43, december 2005

De juiste snaar raken, Conceptontwikkeling volgens Studio Bouwfonds MAB