Terug Zoek

Cultureel verantwoord ontwikkelen

Door de tijden heen denken

Wat en hoe we ontwikkelen en bouwen, hoe onze steden eruit zien, hoe mensen zich daarin voegen, dat is cultuur. Dat gaat het individuele te boven. Dat ook particuliere belangen een rol spelen doet daar niets aan af. Integendeel zelfs, het botsen en samenkomen van individuele en maatschappelijke belangen is een essentiële eigenschap van ruimtelijke ontwikkelingen. Sterker nog, het is de kern van stedelijk leven, van stedelijkheid.

Anna Vos Concepts for Urban Change gaat uit van duurzaamheid in essentie: de zorgvuldige omgang met het bestaande, het zoeken naar realiseerbare veranderingsmogelijkheden, ruimtelijk en programmatisch. Met respect voor de noodzaak van een economische drager. De uitkomst kan zijn behoud en herstel, inbreiding, optimalisering. Maar sloop-nieuwbouw of uitbreiding kan even goed cultureel verantwoord zijn.

Er is hierbij geen ruimte voor heilige huisjes. Er is ook geen receptuur. Steeds opnieuw zal een keuze beargumenteerd moeten worden. Dát is in essentie cultureel verantwoord ontwikkelen. Iedere keuze voegt weer een hoofdstuk toe aan de geschiedenis van de stad. Wat wij nu bouwen vormt de erfenis voor toekomstige generaties.

De manier waarop we omgaan met culturele en cultuurhistorische waarden, de manier waarop we voorsorteren op toekomstige waarden, dat maakt stadsontwikkeling tot een culturele opgave.


pdfAnna Vos e.a., 4x cultuurhistorisch verantwoord ontwikkelen. Breuers Ambassade aan het Voorhout. Uitgave MAB Development Group BV, Den Haag, juni 2009