Terug Zoek

Complexiteit

Uitwisseling van inzichten tussen disciplines

Kenmerkend voor de werkwijze van Anna Vos Concepts for Urban Change is het door de disciplines heen denken. Alle disciplines die bij ruimtelijke ontwikkelingen een rol spelen, van ecologie tot cultuurhistorie, wisselen inzichten uit, iteratief en interactief. Zoals in een orkest waarin de instrumenten op elkaar worden afgestemd. We willen de complexiteit van de stad durven omarmen, om vervolgens gefundeerde eenvoud aan te kunnen brengen, inhoudelijk en procesmatig. 

Er zijn altijd meerdere waarheden, vanuit verschillende perspectieven. Ieder voor zich heeft altijd gelijk. Om te kunnen focussen op een gedeeld doel is discussie nodig. Het is onze inzet om in de complexiteit van een project helderheid te behouden, om zonder kwaliteitsverlies te vereenvoudigen. Beslissers moeten voorzien worden van inzicht in de mogelijke consequenties van keuzes. Op die manier kunnen zij weloverwogen keuzes maken tussen ongelijksoortige, op zichzelf respectabele disciplinaire standpunten, als positieve variant op het sluiten van compromissen. 

De kunst is om complexiteit te omarmen, te argumenteren en weloverwogen keuzes te maken.