Terug Zoek

Expertise

Door inhoud gedreven met inzicht in proces

Anna Vos combineert een veelheid aan deskundigheden, rollen en ervaringen opgedaan als architect-director Studio bij MAB Development Group, als projectmanager bij BVR adviseurs en Royal Haskoning, als stedenbouwkundige bij de gemeenten Utrecht, Amsterdam en Nieuwegein, als architect en als universitair docent. Recent, in 2020, is zij aan de Universiteit van Amsterdam gepromoveerd op een antropologisch onderzoek getiteld Eeuwig stad maken. Interacties tussen mensen en stenen in Testaccio, Rome. 

Ontwerp en onderzoek, inhoud en proces, overheid en markt, stenen en mensen. Die veelzijdige ervaring geeft overzicht en inzicht om in samenwerking het beste uit zichzelf en anderen te halen. 

CV op aanvraag

pdfstedenbouwkundige concepten

pdfoverzicht projecten

pdfoverzicht publicaties

pdfoverzicht lezingen en workshops

pdfoverzicht publicaties over het werk van anna vos