Terug Zoek

Opdrachten

Projecten

 • Universiteit van Amsterdam Promotieonderzoek Eeuwig Stad Maken 2015 - 2020 https://dare.uva.nl
 • AMVEST Kwaliteitsteam Almere DUIN 2011 - heden
 • Gemeente Zwolle Kwaliteitsteam Spoorzone 2012 - 2017
 • TU Eindhoven Faculteit Bouwkunde Strategienota Unit Architectural Urban Design & Engineering 2016
 • Gemeente Tilburg Workshops Kwaliteit Spoorzone 2015 - 2016
 • Development Company Greenport Venlo Kwaliteitsteam 2012 - 2015
 • Gemeente Tilburg Voorzitter Gunningscommissie LocHal 2014 - 2015
 • Panta Real Estate Concept gebiedsontwikkeling 2013 
 • Koninklijk Nederlands Instituut Rome Excursie periferie 2013 
 • Particulier Advies woonhuis 2013
 • Ministerie van Infrastructuur en Milieu Essay 'Learning from London 2012' in: Olympisch Ontwerpen, Design & Politics XTRA #1 2012   pdfLeren van London 2012 - Anna Vos
 • Gemeente Zwolle Coaching Atelier 2012
 • Gemeente Rotterdam / AIR Voorzitter Architectenplatform 2011 - 2012
 • Gemeente Bloemendaal Advies architectenselectie 2011
 • Atelier Overijssel Agenda Projectgroep Goed opdrachtgeverschap 2011
 • College van rijksadviseurs Advies architectuurbeleid 2011
 • Gemeente Zwolle Spoorzone Opgaveformulering 2011 - 2012
 • dRO Amsterdam Masterclass De legacy van de Olympische Spelen London 2010 - 2011
 • Kunst & Cultuur Overijssel Essay De kracht van het geleefde land, in het kader van het project Real Good 2010
 • AIR Redactie programma GROOT 2010
 • MAB Development Nederland BV Opdrachtformulering Utrecht Leidsche Rijn Terwijde 2010 

Lezingen

 • Museum Het Schip Amsterdam Symposium Taut, utopie en stedenbouw Ontwerp en utopie in Haven-stad 19 oktober 2020  https://www.hetschip.nl/bezoekers/activiteiten/online-symposium-taut-utopie-en-stedenbouw
 • Universiteit Leiden, faculteit Archeologie What is a house? Symposium A theoretical approach to ancient housing 24 april 2014
 • Royal Netherlands Institute Rome & CLUE / VU University Amsterdam Living in the periphery of Rome 11 april 2013, 23 april 2014, 23 april 2015
 • Verdonck Klooster & Associates De architectuur van de stad als metafoor voor architectuur van de digitale ruimte 2011
 • PMB Amsterdam De ruimtelijke staat van de stad Amsterdam 2011
 • Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg College De typologie van de stad 2011
 • Fontys Hogeschool voor de Kunsten, Academie voor Architectuur en Stedenbouw Tilburg Lezing en visiting critic Masterclass Stedenbouw voor architecten 2010
 • Stimuleringsfonds voor Architectuur Lezing congres Cultuur als confrontatie, de ruimtelijke agenda na Belvedere 2010

Jury's

 • Atelier Rijksbouwmeester Jury Gouden Piramide 2011
 • Stichting Maaskant Jonge Maaskantprijs 2011
 • Platform Openbare Ruimte Jury prijsvraag Cruquius 2010
 • BNA Jury Gebouw van het jaar 2010