Terug Zoek

Stedelijkheid

Creëren van drukte en rust

Een stad is een verzameling van verschillende typen gebieden, met uiteenlopende dichtheden, functies en gradaties van menging. De 20e eeuwse functiescheiding is erg ver doorgevoerd. Maar andersom is functiemenging niet altijd mogelijk en wenselijk. Functiemenging op zich is ook geen doel. Het gaat er om een stad te maken met verschillende gradaties van stedelijkheid, met drukke plekken van uitwisseling, makkelijk te bereiken voor grote aantallen mensen, en rustige plekken om je te vestigen.

Stadscentra en multimodale knooppunten zijn waarlijk stedelijke gebieden, die betekenisvol zijn op verschillende schalen tegelijkertijd, voor de lokale bevolking, voor die van de regio of het land, of zelfs voor buitenlanders. Menging van functies, van voorzieningen op het gebied van cultuur, winkelen en onderwijs, zo mogelijk ook leisure en sportvoorzieningen, versterkt de stedelijkheid van een gebied. Aan de andere kant zijn rustige woongebieden alleen maar betekenisvol voor de bewoners en hun vrienden en families: als vreemde heb je er niets te zoeken.

Een stad kan niet 100% stedelijk zijn. We moeten niet overal stedelijkheid wíllen maken. Daarvoor is er gewoon teveel woonprogramma en te weinig programma aan commerciële en niet-commerciële voorzieningen. We moeten dus zorgvuldig omgaan met de beperkte niet wonen programma's. De grootste bedreiging voor de Europese steden is de positionering van de niet wonen programma's in monofunctionele gebieden, in geïsoleerde winkelcentra, in gigantische campussen, in zielloze zakendistricten. De klassieke Europese stad, het Noordamerikaanse urbanisatiemodel, de moderne Zuidamerikaanse metropool en de recente Aziatische megacity, allemaal zijn ze aan herijking toe: hoe kan stedelijke verandering plaats vinden met behoud van waardevolle karakteristieken?

Anna Vos Concepts for Urban Change pakt de uitdaging op realistische concepten te ontwikkelen om de binnensteden te vernieuwen, bestaande wijken te optimaliseren, verouderde bedrijventerreinen en monofunctionele kantoorgebieden meer divers te maken. Optimalisering van het grondgebruik heeft de optimalisering van het gebruik van de stad tot doel. Soms betekent dat verdichten en mengen, soms verdunnen en misschien wel ontmengen.

Optimalisatie van het gebruik van de stad is in het belang van publieke en private partijen