Terug Zoek

Stedenbouw én architectuur

Betekenisvol en waardevol op verschillende schaalniveaus

De stad biedt ruimte voor verschillende activiteiten van verschillende (groepen van) mensen. Mensen delen de stad maar hebben ook eigen plekken nodig. Het gaat in stedenbouw en architectuur primair om het markeren van en vormgeven aan de grenzen en overgangen tussen mijn en dijn, tussen privaat en publiek, tweedimensionaal in de vorm van de plattegrond en driedimensionaal in een volumeplan.

Stedenbouw en architectuur combineren private en publieke, individuele en collectieve belangen. Afzonderlijke gebouwen vormen letterlijk het decor van de stad, het toneel waarop het stedelijk leven zich ontvouwt. Ruimtelijke projecten zijn betekenisvol en waardevol op verschillende schalen tegelijkertijd.

Op conceptueel niveau is de schaal van een project niet echt een issue, of het nu gaat om een gebouw, een complex of een gebied. Integendeel, het is van belang iteratief op de verschillende schalen te denken, om je te realiseren wat de effecten en implicaties zijn van keuzes op de ene schaal voor de andere schaal.

Anna Vos Concepts for Urban Change is expert in het omgaan met dit meervoudige perspectief bij het ontwikkelen van concepten voor stationsgebieden, fabriekscomplexen, leegstaande kantoren, naoorlogse wijken, historische binnensteden, stadsregio’s, stadsranden, overgangszones, dorpskernen, verouderde bedrijfsterreinen, winkelcentra, etc.

Simultaan denken is essentieel voor onze benadering: op verschillende schaalniveaus, van verleden tot toekomst, over de grenzen van verschillende disciplines en functies, met respect voor de belangen van verschillende partijen.