Terug Zoek

Urban change

Urban change is meervoudig. De gebouwde stad, de geleefde stad en de geplande stad veranderen voortdurend en in onderling verschillende ritmes en cycli

Steden zijn dynamisch, voortdurend in verandering. Groei, krimp, veroudering, vernieuwing: de gebouwde stad verandert en wordt veranderd. Het programma van de stad verandert, kwantitatief en kwalitatief, een handelsstad wordt een kennisstad, een industriestad een creatieve stad. En het gebruik van de stad verandert, zowel in het dagelijkse leven als in de vorm van allerlei bijzondere evenementen. Mensen eigenen zich de stad steeds opnieuw toe.

Soms is een plan nodig om de sociale en de fysieke veranderingen op elkaar af te stemmen. Anna Vos Concepts for Urban Change biedt met de geplande stad, ruimtelijk en programmatisch, nieuwe perspectieven om de veranderingen te accommoderen.

 

DE GELEEFDE STAD: wat bewoners en gebruikers allemaal doen en laten en hoe zij de stad als thuis of juist als vreemd ervaren

 

DE GEBOUWDE STAD: de structuren, de bouwblokken en de gebouwen, de fysieke grenzen tussen openbaar en privé en tussen mijn en dijn.

www.amsterdamimage.com

 

DE GEPLANDE STAD: allerlei ideeën, plannen en programma’s, gerealiseerd of niet, die in de hoofden van mensen zitten – zo zou het moeten of kunnen zijn - en dus betekenisvol zijn.

 

Urban change impliceert de voortdurende herwaardering van de stad door haar gebruikers 


pdfAnna Vos, Stedelijke vernieuwing is een culturele activiteit, Steden bouwen en gebruiken, KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing N11, maart 2006