Terug Zoek

Waardering en waardeontwikkeling

Waarde komt voort uit waardering

Waar de gebouwde en de geleefde stad elkaar tegenkomen ontstaat identiteit. Identiteit is het resultaat van de waardering door mensen. Een plek wordt betekenisvol en waardevol. 

Anna Vos Concepts for Urban Change ‘ontdekt’ voor u en met u waar mensen waarde aan hechten en in de toekomst waardevol zal zijn. Waardevol in meerdere betekenissen.

Mensen houden van een plek of een gebouw. Met haar specifieke vorm en uiterlijk neemt een plek of gebouw haar positie in in de cultuur van het maken van stad en architectuur: het heeft culturele waarde. Mensen waarderen de maatschappelijke aspecten van een project: het is politiek, sociaal en economisch relevant en bovendien is het flexibel en duurzaam. Mensen herkennen de toekomstwaarde. En ten derde moeten mensen effectief gebruik kunnen maken van een plek of gebouw. Het heeft kortom functionele waarde.

Als dit allemaal gerealiseerd kan worden, als een plek of een gebouw culturele waarde, gebruikswaarde én toekomstwaarde belooft, dan heeft die plek of dat gebouw ook commerciële waarde en zullen investeringen rendement opleveren.


Een concept combineert gebruikswaarde, ruimtelijke waarde, maatschappelijke waarde en commerciële waarde in één nieuwe identiteit.

 


pdfAnna Vos, Stedelijke vernieuwing is een culturele activiteit, Steden bouwen en gebruiken, KEI kenniscentrum stedelijke vernieuwing N11, maart 2006